Valpar

Vårt mål är att föda upp rastypiska hundar med stabila temperament. Vi vill att våra hundar skall bli livslånga familjemedlemmar i sina nya familjer, att de skall ge glädje och också få det liv det förtjänar.